Akademik Çalışmalarım

Bu Sayfada şimdilik aşağıda bağlantılarını vereceğim yüksek lisans ve doktora tezlerimi bulacaksınız. Ama zamanla yaptığım çeşitli akademik sunumları ve konuşmaları  da buraya taşıyacağım. Fırsat bulur yeni makaleler ve kitap bölümleri yazabilirsem, onlarla ilgili özet tarzı bilgileri de buraya alacağım.

 

Phenomenology of Autobiographical Memory in Blind and Sighted Individuals (Gören ve görmeyen Kişilerde Otobiyografik Hafıza Olgusu)

Eylül 2005’te Boğaziçi Üniversitesinde Ali Tekcan Hocamın başkanlığındaki tez jürisine sunarak tamamladığım bu tezde, Kör ve Gören bireylerin otobiyografik bellek süreçlerinde anılarını nasıl hatırladıklarını, hangi duyusal modelleri daha çok kullandıklarına bakmıştık. İşte Türkçe özet:

 

Özet

Bu çalışma gören ve doğuştan hiç görmeyen kişilerde otobiyografik ve flaş bellek olgusunu karşılaştırmıştır. Katılımcılar 6 kelimenin kendilerine çağrıştırdığı anılarını ve 11 Eylül 2001’de New York City’deki ikiz kulelere yapılan saldırıyı nasıl duyduklarını hatırlamışlar ve tüm bu anılar için otobiyografik bellek anketini doldurmuşlardır. Sonuçlar, görmeyen katılımcıların inanç faktörüyle ilgili değişkenlere daha yüksek puanlar verdiklerini göstermiştir. Buna ek olarak beklendiği gibi, görmeyen katılımcılar işitsel imgede görenlerden daha yüksekken, görenler de görsel imge değişkenine görmeyenlerden daha yüksek puanlar vermişlerdir. Olayı hatırlama ve inanç faktörlerinin otobiyografik belleği oluşturan alt işlemlerce nasıl tahmin edildiğini ölçmek amacıyla yapılan aşamalı çoklu regresyon analizi, hikayenin gören katılımcılar için, duygunun da görmeyenler için olayı hatırlayabilme farkındalığı ve olayın olduğuna inanmayla ilgili değişkenlerin tahmin edilmesinde çok önemli alt işlemler olarak ortaya çıktıklarını göstermiştir. Ayrıca her iki grup için de, Gülgöz ve Rubin’in (2001) çalışmasında olduğu gibi, işitsel imge ve dil faktörlerinin önemi bir kez daha görülmüştür. Görmeyen katılımcılarda görsel imgenin eksikliği, özellikle işitsel imge, mekansal ve dil faktörlerinin katkılarıyla kapatılabilmiştir. Sonuçlar Rubin’in (2003, 2005) otobiyografik bellek teorik formülasyonu çerçevesinde tartışılmıştır.

İndirme

Bu makale 2005 yılında yazıldığından Maalesef YÖK tez merkezindeki PDF hali erişilebilir görünmüyor. Resim olarak oraya konmuş. O nedenle Ben ABBY Fine Reader ile Word dosyasına dönüştürüp bu halini paylaşıyorum sizlerle. Tez dili İngilizce. İçinde OCR kaynakları hatalar olabilir bilginiz olsun. Tezin orijinal haline YÖK tez merkezinin sitesinden erişebilirsiniz.

 

Gören ve Görmeyen Kişilerde Otobiyografik Hafıza Olgusu

 

The phenomenon of disability perception in blindness (Körlükte Engellilik Algısı Olgusu)

2015 kasım ayında savunup Ocak 2016 yılında tamamladım bu doktora tezimi. Yüksek Lisans sonrası yetişkin eğitimi alanında başlamıştım Doktorama. Ve, Fatma Gök hocamın başkanlığındaki Tez jürimde, Dikmen Bezmez, Z. Hande Sart, Serra Müderrisoğlu ve Özlem Ünlühisarcıklı hocalarım yer alıyordu. Yetişkin eğitimi doktorası, Bana sakatlık üzerine daha sosyolojik temelli bir düşünce anlayışı kazandırdı diyebilirim. Bu tezimin de temel duruşu, Aslında kör bireylerin engellerini nasıl algıladıkları ve bunun yaşamlarına etkisini  araştırmaktı. Özeti şöyle

Özet

 

Bu çalışma, körlerin kendi körlükleriyle ilgili algı farklarını, söz konusu farkları ortaya çıkaran nedenleri ve bunların olası sonuçlarını araştırmayı amaçladı. Bu amaç doğrultusunda, 22’si erkek, 14’ü kadın 36 kör katılımcıyla bir nitel araştırma yürütüldü. Bulgular, olumlayanlardan normalleşme eğilimi olanlara, 5 temel körlük algısını ortaya çıkarmıştır. Olumlayan ve kısmi olumlayan katılımcıların, körlüğü kimliklerinin bir parçası, bir farklılık gibi görüp olası bir tedaviye karşı hevesli olmamalarına karşın, tam ve kısmi normalleşme eğilimliler için körlük kesinlikle bir eksiklik ve hayatlarındaki sorunların temel nedeni olarak ortaya çıktı. Bağımsız yaşam becerileri ile körler ve gören kişilerle eşit etkileşim engellilik algısını belirleyen temel faktörler olarak gözlemlendi. Körler okullarının ikili bir etkisinin olduğu anlaşıldı. Bir taraftan bu okullar kişilerin bağımsız yaşam becerilerine olumlu katkı yaparken, diğer taraftan katılımcıların yaşamlarında çok kısıtlayıcı etkilerinin olduğu da görüldü. Görme derecesi, aile ortamı, iş yaşamı, teknoloji ve körlerle ilgili sivil toplum kuruluşlarının güçlendirici veya engelleyici olarak rolleri de ayrıca tartışıldı. Bulgular daha pozitif körlük algısına sahip katılımcıların körlerle ilgili ve diğer sivil toplum kuruluşları alanlarında daha etkin roller üstlendiğini gösterdi.

 

İndirme

 

Bu makalenin YÖK tez merkezindeki PDF hali okunabilir bir PDF. Yani erişilebilir. O nedenle doğrudan o halinin indirme bağlantısını veriyorum. Ne yazık ki, bu tezin de dili İngilizce. İleride bir gün bu çalışmaları Türkçeye çevirmek gibi bir amacım var, ama nasıl ve ne zaman henüz belirsiz.

 

Körlükte Engellilik Algısı Olgusu